Tuesday, 5 April 2011

Ujian Pertengahan Tahun 2011

Anak-anak kita akan menghadapi Ujian PKSR (petengahan tahun 2011) mulai tarikh 18hb Mei hingga 27hb Mei.Saya memohon ibu-bapa memberi perhatian dan penekanan kepada anak-anak kita supaya bersedia untuk menghadapi ujian tersebut.  Pihak sekolah dan PIBG sentiasa memantau kemajuan pencapaian kurikulum di setiap tahun.  Saya berharap pencapaian yang baik pelajar-pelajar akan membentuk satu aras yang pencapaian selanjutnya.  Perhatian khusus kepada pelajar tahun 6 dan tahun 5.  Pencapaian UPSR menyumbang 60% kepada pencapaian keseluruhan sekolah.Dr Izhar

No comments:

Post a Comment