Tuesday, 4 October 2011

Walkathon Ceria 2011

Alhamdulillah kita berjaya menjayakan satu program untuk menambah tabungan PIBG sekolah kita.  Program pengumpulan kewangan berjaya di jalankan dan kita memperolehi sumbangan melebihi RM35 ribu - terima kasih kepada penderma-penderma.

Wang itu akan digunakan untuk memperbaiki kemudahan sekolah seperti tandas, penajaaan hari kecemerlangan pelajar, dan sebagainya.

Satu acara walkathon ceria diadakan di sekitar kawasan penempatan Apartmen Dahlia.  Terima kasih kepada semua yang menjayakan program hari tersebut.

Dr Izhar
No comments:

Post a Comment