Tuesday, 8 March 2011

Projek Banner Motivasi Pelajar

PIBG merancang untuk menambah 'banner' motivasi di lokasi startegik di sekolah kita. Contoh:Pihak sekolah telah mengusahakan pelbagai program akademik untuk meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang akademik.  Syabas!

PIBG berpendapat pelajar perlu sentiasa diingatkan serta dimotivasikan.  Oleh itu antara cara yang termudah dan bermenafaat, banner motivasi akan disediakan.  Semoga dengan frasa-frasa motivasi yang sentiasa boleh dilihat dan baca setiap hari, ia akan meningkatkan fokus dan kemahuan pelajar untuk berjaya.

PIBG alu-alukan penaja kepada setiap banner yang berharga sekitar RM100 setiap satu yang bersaiz 10' x 4'.  Projek ini dijadualkan bermula pada bulan April ini.  Nama penyumbang akan dipaparkan pada banner tersebut.

Dr Izhar Che Mee

No comments:

Post a Comment